Návod k použití našich fitness pomůcek

Zavěšení ŽÍŽAL POPÍSKOVANÝCH  na trám

Upozornění

Údržba

Pro minimalizaci rizika vážného nebo smrtelného zranění pravidelně:

Dopadové plochy

Dopadová plocha při lezení na Kata v Adršpachu Chcete-li snížit nebezpečí úrazu vinou pádu, zavěste pomůcku nad povrch, který dokáže tlumit náraz. Doporučuje se, aby tento povrch přesahoval vnější okraj podpůrné konstrukce.

Tým SHYBUJ.CZ